2023 hedefine ulaşmanın yolu Almanya’dan geçiyor

Türkiye'nin Almanya ile tarihi ve ekonomik olarak derin ilişkileri bulunuyor. Almanya'nın Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki

lokomotif rolü göz önüne alındığında ne denli önemli bir partner olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu nedenle Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin gelişmesi adına yapılan girişimlerin çok yerinde olduğu kanaatindeyim. Türkiye ve Almanya'nın makine üreticilerinin işbirliği içerisinde olması her ülkenin yararınadır. Makine ihracatçılarının Almanya'yı hedef pazar olarak belirlemesi üzerine bu partner ülke de ne tarz çalışmalar yapılması gerektiğine dair danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Çünkü MTG katalizör görevi üstlenerek Almanya'ya yönelik makine ihracatının artmasında büyük rol oynayacaktır. Amacımız sadece ticari alanda değil siyaset, akademi ve sanat alanında Almanya ile işbirlikleri geliştirmek. Çok yönlü çalışmalar yaparak oluşacak planlamalarla süreklilik arz eden etkinlikler düzenleyecek ve Türkiye ile Almanya'nın daha güçlü ilişkilere sahip olmasını sağlayacağız. 2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat hedefi belirleyen Türkiye'nin bu hedefe ulaşabilmesi için Almanya ile çok daha fazla ticaret yapması gerekmektedir. İşte bu doğrultu da planlanan çalışmalar uygulamaya geçecek ve ülkemizin Almanya ile olan ticari faaliyetleri daha da gelişecektir.

MOMENT DERGİSİ , NİSAN 2012/ SAYI 47

Basın (Tümü)