Özgeçmiş

İsim/Soyad:

  Dr. Hakan Akbulut

Eğitim:

 

Doktora, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,
Ekim 1994-Ocak 2000

Master, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Eylül 1982-Şubat 1985

Uzmanlık Eğitimi, Belgrad Üniversitesi, Belgrad,
Ekim 1983-Temmuz 1984

Lisans, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara
Üniversitesi, Ankara, Eylül 1978-Haziran 1982

Özel Eğitim:

 

Medya ve Stratejik İletişim Eğitimi,
Dışişleri Bakanlığı,
Ekim-Aralık 2005

Uluslararası Müzakere Teknikleri,
Dışişleri Bakanlığı,
Eylül 2005

İş Hayatı:

 

09/11-   Genel Müdür, "HA-Uluslararası İş ve Politika Geliştirme"

10/07-07/11 Başkonsolos, Essen Başkonsolosluğu, Almanya

01/06-09/07 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Dışişleri Danışmanı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

09/04-12/05 Avrupa Birliği Siyasi İşler Daire Başkanı,
Dışişleri Bakanlığı

09/02-08/04 Lefkoşa Büyükelçiliğinde Birinci Müsteşar

10/00-08/02 Çok Taraflı Ekonomik İşler Daire Başkanı,
Dışişleri Bakanlığı

11/96-09/00 OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde
Başkatip ve Müsteşar

11/94-10/96 Orta Doğu Ülkeleri Daire Başkanlığında Başkatip,
Dışişleri Bakanlığı

11/91-10/94 Muavin Konsolos, Stuttgart Başkonsolosluğu, Almanya

09/89-10/91 Kuveyt Büyükelçiliğinde Üçüncü Katip

12/86-08/89 Protokol Genel Müdürlüğünde Ataşe,
Dışişleri Bakanlığı

Akademik Hayat:

 

 

Konuk Öğretim Görevlisi,

01/07-06/07 "Avrupa Birliği Entegrasyonu ve Türkiye-AB ilişkileri", (Lisansüstü ve
01/06-06/06 Dördüncü sınıf öğrencilerine ortak ders)
Uluslararası İlişkiler Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Çeşitli Üniversitelerde ve Kuruluşlarda Konferanslar

(Bilkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Duisburg – Essen Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ruhr Business Club, Kuzey Ren Vestfalya Avrupa Hareketi Örgütü, TÜBİTAK, ATAUM, ve diğer bazı kuruluşlar ve dernekler)

Yayınlar:

 

"Sivil Toplum Diyaloğu ve AB Uyum Komisyonu ",Yeni Yıldız, No: 6,
Mayıs 2007, İstanbul, s.11

"AB Uyum Komisyonu",Yeni Yıldız, No:5, Mart 2007, İstanbul, s.11

"AB'nin Artan Enerji Güvenliği Endişesi" Yeni Yıldız, No: 4, Şubat
2007, İstanbul, s.11

"Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı",
Uluslararası Ekonomik Sorunlar, No:5, Nisan 2002,
Ankara, s.32-42

"Küreselleşme ve İyi Yönetim", Uluslararası Ekonomik
Sorunlar, No: 4, Ocak 2002, Ankara, s.7-13

"G-20 Ülkeleri", Uluslararası Ekonomik Sorunlar,
No:3, Eylül 2001, Ankara, s.32-37

"Enerji Diplomasisi", Uluslararası Ekonomik Sorunlar,
No:2, Mayıs 2001, Ankara, s.7-11

"An Evaluation of the Turkish Energy Planning Process",
Foreign Policy, Vol:xxvı-No:1-2/2001, Ankara, s.23-30

"Energy Decision-Making: The Turkish Case", Perceptions,
Vol: V-3, Eylül-Kasım 2000, Ankara, s.170-179

"Policy Issues and the Decision-Making Process in
Turkish Energy Sector", Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ocak 2000

"An Evaluation and an Analysis of the 1974 Constitution
of the Socialist Federal Republic Yugoslavia",
Master Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Şubat 1985

"41. Kuruluş Yıldönümünde Birleşmiş Milletler",
Genelkurmay Başkanlığı Dergisi V 305, Eylül 1986,
Ankara, s.85-89

"Orta Doğu'da Silahlanma", Genelkurmay Başkanlığı
Dergisi, V 304, Temmuz 1986, Ankara, s.38-40

"Türkiye'nin COMECON Ülkeleri ile Ticareti",
Milliyet, 18 Eylül 1984, s.2

Bildiği Diller:

  Türkçe, İngilizce, Almanca (orta)
E-posta:   ha@hakanakbulut.com.tr
info@hakanakbulut.com.tr